Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 18-19 lutego br. w Brukseli odbyła się dwudniowa wizyta studyjna, w której wzięło udział ponad 70 uczestników: przedstawicieli polskich organizacji transportowych, urzędów marszałkowskich, biur regionalnych w Brukseli oraz firm i innych instytucji zaangażowanych w problematykę transportową.  

Tematem przewodnim wizyty była kwestia realizacji planowanych korytarzy transportowych Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Korytarza Bałtyk-Adriatyk (BAC). Głównym celem spotkań było omówienie problemu usprawnienia transportu w Europie oraz roli, jaką w tym procesie może odegrać Polska i polskie regiony. W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozmaitymi aspektami polityki transportowej: tematyką kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014 i finansowaniem infrastruktury transportowej w Europie. Spotkanie było także okazją do poszerzenia sieci kontaktów i  wymiany doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych regionów zlokalizowanych na osi korytarza BAC.

Program pierwszej części wizyty pozwolił na przybliżenie takich tematów jak: planowany kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014, wizja realizacji europejskiej polityki transportowej oraz inwestycji w infrastrukturę  transportową w Europie z perspektywy wdrażania polityki spójności, działania na rzecz wspierania multimodalności i intermodalności w Europie, zrównoważona logistyka w Europie oraz rola portów śródlądowych w multimodalnej sieci transportowej. W trakcie spotkanie zostały również zaprezentowane priorytety działań Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, a zaproszeni przedstawiciele Austrii, Chorwacji i Włoch przedstawili działania wspierające rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk w swoich krajach i regionach.

Drugiego dnia spotkań goście mieli okazję zapoznać się z prezentacjami na temat finansowania infrastruktury transportowej w Europie. Omówiono takie tematy jak: finansowanie sieci TEN-T ze środków krajowych i europejskich, zagadnienia z zakresu badań i innowacji w transporcie w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwości finansowe instrumentu „Łącząc Europę”. Kolejnym, podsumowującym punktem programu, było spotkanie w Parlamencie Europejskim, gdzie uczestnicy wizyty mieli okazję wymienić uwagi, m.in., z przedstawicielem Komisji ds. Transportu, Posłem Arturem Zasadą. Na zakończenie wizyty uczestnicy odwiedzili dworzec multimodalny Schuman, będący obecnie w trakcie przebudowy.

Wizyta studyjna została zorganizowana w partnerstwie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Przedstawicielstwem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biurem Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego, Biurem Regionalnym Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwem Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi, Regionalnym Biurem Województwa Śląskiego i Przedstawicielstwem Małopolski w Brukseli.

Ostateczny program spotkań

Prezentacje do pobrania:

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
        „Zielona Europa – zróbmy to razem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p style=”&quot;text-align:” justify;\=””>