Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 16-18 października 2012 r. odbyła się kolejna wizyta studyjna w Brukseli dla przedstawicieli z regionu Pomorskiego. Tym razem zaproszenie na wizytę było skierowane do reprezentantów pomorskich uczelni i jednostek naukowo – badawczych.

W ciągu trzydniowego cyklu spotkań, uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z założeniami  nowego proponowanego programu w dziedzinie badań i innowacji „Horyzont 2020” (więcej informacji tutaj)  oraz koncepcją opracowywania Smart Specialization Strategies (więcej informacji tutaj). Pod dyskusję poddano również funkcjonowanie i działanie Europejskiego Instytutu Technologicznego, a przede wszystkim idei powołania Maritime KIC (eng KIC  – Knowledge and Innovation Centre, tłum. Centrum Wiedzy i Innowacji – więcej informacji tutaj).

We środę 17 października grupa uczestniczyła w spotkaniu na Uniwersytecie Gandawskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele biura ds. internacjonalizacji działań uczelni oraz Dr Dirk Craemer,  kierownik ds. programu badawczego Uniwersytetu Gandawskiego. Oba wystąpienia były wizytówką przemyślanej i długofalowej strategii rozwoju uniwersytetu, zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych jak i działalności międzynarodowej oraz wspierania mobilności studentów i kadry uniwersyteckiej.

W czasie swojego pobytu uczestnicy wizyty odwiedzili również siedzibę regionu Katalonii w Brukseli oraz spotkali się z Janem Kozłowskim, Posłem do Parlamentu Europejskiego.  W czwartek na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z drem Frąckowiakiem z biura PolSCa w Brukseli oraz  panią Małgorzatą Misiewicz, radcą ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Pani Misiewicz opisała uczestnikom dokładniej przebieg procesu negocjacyjnego nowego okresu programowania na lata 2014-2020 i zarysowała pierwsze wnioski płynące z trwających rozmów a mogące mieć znaczenie dla polskich beneficjantów, którzy chcieliby skorzystać z nowych programów sektorowych w dziedzinie innowacyjności i badań.

W czasie wizyty nie zabrakło oczywiście czasu na spacer po Brukseli i zwiedzenie Parlamentu Europejskiego oraz na degustację słynnych belgijskich frytek.

Wszystkie prezentacje są dostępne do pobrania z prawej strony.

Galeria