Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 2 – 5 kwietnia br. w Brukseli odbyła się wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego.  

Tematem przewodnim wizyty była kwestia finansowania opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Spotkanie było okazją do poszerzenia sieci kontaktów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami zagranicznej opieki zdrowotnej. W ciągu kilku dni przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego mieli możliwość zapoznania się z systemem opieki zdrowotnej, który funkcjonuje w krajach UE, a także szansę zwiedzenia kilku wybranych szpitali w Belgii.

Podczas pierwszej części wizyty, uczestnicy spotkali się z Karoliną Hanslik z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów, która opowiedziała jak wygląda kwestia finansowania ze strony Komisji Europejskiej, a także poruszyła temat współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w celu zwiększenia efektywności działania systemów zdrowotnych.

Kolejnym punktem programu wizyty, było spotkanie z Virginie Vanhouche, która reprezentowała jedną z firm ubezpieczeniowych w Belgii  –  Partenę.  Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny dowiedzieli się jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej, a także jakie kroki trzeba podjąć by zostać objętym ubezpieczeniem.

Przedstawiciele sejmiku mieli także możliwość zwiedzenia dwóch belgijskich placówek medycznych: szpitala Sainte-Elisabeth, który należy do sieci prywatnych klinik Clinique de l’Europe, a także szpitala publicznego Brugmann – IRIS Hospitaux, w którym to największe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła część rehabilitacyjna oddziału neurologicznego.