Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Najnowsze wydanie magazynu Panorama w języku polskim jest już dostępne online. Najważniejsze tematy w tym wydaniu to:

– Inteligentna specjalizacja Stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego regionów europejskich

– Postępy Polski: historia pasma sukcesów UE

– Ocena Funduszu Spójności dowodzi jego skuteczności

– Polityka regionalna inspiruje kraje na całym świecie

Magazyn dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag44/mag44_pl.pdf