Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do udziału w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju, w tym trzy pomorskie: Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. 

W dniu wczorajszym została ogłoszona lista rankingowa 10 najlepszych jednostek, wyłoniona przez międzynarodowy zespół ekspertów, a w jej gronie znalazły się Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wszystkie 20 uczelni to zwycięzcy. Wszystkie startujące placówki spełniły restrykcyjne warunki udziału w konkursie, związane z jakością prowadzonych badań naukowych i zróżnicowaniem profilu działalności ‒ zaznaczył premier Jarosław Gowin. W wyniku oceny 10 wyłonionych uczelni będzie w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r. Pozostałe szkoły wyższe, które wzięły udział w konkursie, ale zostały zakwalifikowane na miejscach od 11. do 20., również otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji na okres 2020–2025 w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r.

Pełna lista rankingowa 10 najlepszych uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Warszawska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski.

Kolejna dziesiątka: 

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski.

Więcej o konkursie MNiSW oraz sukcesie PG oraz GUMed