Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Prawie trzy lata od uruchomienia strategii „Europa 2020” Komitet Regionów przystąpił do przeprowadzania jej szeroko zakrojonej oceny z myślą o zaplanowanym na 2014 r. śród-okresowym przeglądzie tej strategii.
W ramach tej oceny odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczące bieżącego stanu realizacji inicjatywy przewodniej „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” będą przedmiotem dyskusji na konferencji, która odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. w Brukseli.
Będzie ona trzecią z kolei konferencją zorganizowaną przez KR w ramach wydarzeń oraz inicjatyw monitorujących dotyczących inicjatyw przewodnich określonych w strategii „Europa 2020” w świetle zaplanowanego na 2014 r. śród-okresowego przeglądu tej strategii. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronach internetowych KR-u.

Dzięki udziałowi w ankiecie:
• Państwa stanowisko zostanie uwzględnione podczas debaty na konferencji;
• wniosą Państwo wkład w działalność konsultacyjną KR-u w nadchodzących miesiącach, w tym w przygotowanie opinii opracowanej przez Claude’a Gewerca, przewodniczącego rady regionu Pikardii (PSE/FR), która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej KR-u w dniach 10–11 kwietnia 2013 r.;
• przyczynią się Państwo do opracowania 4. sprawozdania monitorującego KR-u w sprawie strategii „Europa 2020”, które ma zostać opublikowane w październiku 2013 r.;
• wniosą Państwo wkład w śród-okresowy przegląd strategii „Europa 2020” w 2014.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
Więcej informacji wraz z kwestionariuszem znajduje się w załączniku.