Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) zajmie powierzchnię 300 metrów kwadratowych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trzy Lipy 3. Wybranie Gdańska na siedzibę POLSY sprzyjać będzie rozwojowi pomorskim przedsiębiorstwom, uczelniom i ośrodkom naukowym. Technologie kosmiczne mogą mieć zastosowanie w przemyśle okrętowym czy lotniczym oraz w branży związanej z nawigacją czy meteorologią.

Na Politechnice Gdańskiej ma być utworzony międzynarodowy kierunek studiów: inżynieria kosmiczna i satelitarna. POLSA ma również współpracować z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademią Nauk, Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej.
Agencja rekrutować będzie fachowców i specjalistów, między innymi do kontaktów z inżynierami ESA – Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na początek zatrudni około 30 pracowników, w tym część etatów przeznaczona będzie dla młodych naukowców.

18 lutego zawarte zostało porozumienie o współpracy między Polską Agencją Kosmiczną a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
i Urzędem Miejskim w Gdańsku. Zastępca prezydenta miasta – Andrzej Bojanowski zapewnił, że miasto Gdańsk jest gotowe wspierać finansowo agencję, na przykład w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, z funduszy przewidzianych na wspieranie innowacji. Innym źródłem finansowania rozwoju polskiego sektora kosmicznego jest Europejska Agencja Kosmiczna, z której POLSA uzyskać może 30 mln euro rocznie. Dodatkowo z Komisji Europejskiej w ramach programów Galileo, Copernicus, Horyzont 2020 Polska Agencja Kosmiczna ma szansę zdobywać 40 mln euro rocznie. Narodowe programy i agencje specjalne mogą dostarczyć 35 mln euro rocznie. Łącznie, ze wsparciem z zasobów wojewódzkich i regionalnych programów operacyjnych jest do uzyskanie ponad 110 mln euro rocznie.