Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność.

W konkursie mogą wziąć udział placówki oraz instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe a także osoby fizyczne, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

Do konkursu można zgłosić projekty, które mają charakter szkolno-edukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performatywny, obywatelski i są zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audio-wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu.

Termin zgłoszeń: 15 października 2013 r.

Dodatkowe informacje oraz rejestracja projektów na stronie:

www.polskadlawszystkich.pl/

Źródło: http://europadlaobywateli.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=56%3Awiadomoci-polska&layout=blog&Itemid=173&limitstart=7