Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

18 czerwca 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję dla dużego projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska).

Obwodnica Południowa stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (drogi S6) oraz Autostrady A-1 z drogą krajową nr 7 oraz Trasą Sucharskiego, która jest dojazdem do Portu Morskiego w Gdańsku. W ramach przedsięwzięcia Południowej Obwodnicy Miasta Gdańsk powstanie: 17,9 km drogi ekspresowej, estakada o długości 2,778 km, 5 węzłów dwupoziomowych (Straszyn, Lipce, Olszynka, Przejazdowo, Koszwały).

Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie znacznej części ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta Gdańska oraz istotne skrócenie czasu podróży przez miasto w relacji wschód – zachód. Projekt uzyskał wsparcie ze środków unijnych w ramach Priorytetu VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wiecej: