Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 18-20.05.2017 r. w Keflaviku w Islandii odbyło się XV Bałtyckie Forum Organizacji Pozarządowych, czyli doroczne spotkanie Sieci Organizacji Pozarządowych Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea NGO Network (BS NGON). Jest to struktura współpracy organizacji sektora pozarządowego państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W ramach wspomnianej struktury organizacje pozarządowe współpracują na rzecz wspólnych projektów, kreują wspólne stanowiska odnośnie ważnych kwestii, także o charakterze strategicznym (np. konsultacje w sprawie Strategii UE dla RMB) oraz organizują wspomniane doroczne Forum, na którym spotykają się przedstawiciele sektora obywatelskiego, administracji publicznej, mediów oraz niezależnych środowisk eksperckich.

Tegoroczne Forum zgromadziło ponad 50 przedstawicieli sektora NGO z 11 państw europejskich, a także m.in. przedstawicieli Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), Ministerstwa Polityki Społecznej Islandii, Islandzkiego parlamentu, Fundacji Konrada Adenauera oraz Nordyckiej Rady Ministrów. Gościem honorowym Forum była p. Vigdís Finnbogadóttir, pierwsza kobieta – prezydent Islandii.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Forum wzięli udział przedstawiciele polskiego punktu kontaktowego sieci BS NGO Network oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Czterech uczestników pomorskiej delegacji reprezentowało następujące organizacje:

– Stowarzyszenie kobiece NEWA  (Network of East-West Woman Association);

– Stowarzyszenie „Podaj Rękę;

– Stowarzyszenie „Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER”;

– Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

 

Uczestnicy Forum dyskutowali w trzech panelach tematycznych, związanych z priorytetami prezydencji Islandzkiej w RPMB. Były to: równość, dzieci i młodzież oraz demokracja. Przedstawiciele pomorskich organizacji brali aktywny udział we wszystkich debatach i panelach dyskusyjnych. Wśród tematów poruszanych na Forum były m.in.: zagrożenia wynikające z populizmu w krajach Unii Europejskiej, rola wolnej prasy w ustroju demokratycznym, roli i istocie sektora pozarządowego w demokracji, równości kobiet i mężczyzn na przykładzie Islandii i innych państw nordyckich, prawa dziecka w kontekście kryzysu migracyjnego i dzieci pozostających bez opieki w wyniku migracji oraz możliwości wsparcia dzieci pozostających bez opieki przez organizacje pozarządowe (na przykładzie działań organizacji z Finlandii i Szwecji). Pełny program spotkania wraz z informacją nt. panelistów dostępny jest w załączniku. Każdy panel kończył się ponad godzinną dyskusją między uczestnikami wydarzenia, co pozwoliło na wymianę poglądów przedstawicieli organizacji z różnych krajów regionu bałtyckiego, bardzo często wskazujących na odmienne doświadczenia.

Trzeciego dnia Forum odbyło się spotkanie Komitetu Koordynacyjnego Sieci BS NGO, którego członkami są m.in. dwie osoby z polskiej delegacji. Prezydencję w Sieci przejęła Szwecja, dyskutowano m.in. nt. nowo powstających grup roboczych, które mają zaangażować większą ilość bałtyckich organizacji pozarządowych w pracę na zasadzie „oddolnej” (bottom-up). Powołano trzy grupy robocze – dotyczącą Edukacji i polityki zatrudnienia, Wzmacniania sektora pozarządowego oraz dot. Zrównoważonej polityki społecznej. Polski punkt kontaktowy, prowadzone wspólnie przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC), Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) oraz Stowarzyszenie „Podaj Rękę” zobowiązał się do zaktualizowania listy pomorskich organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą w ramach Sieci oraz wskazania konkretnych organizacji do uczestnictwa w powołanych grupach roboczych. Ustalono, że prace w grupach roboczych będą trwały przez cały rok, a pierwsze ich efekty zostaną przedstawione na kolejnym Forum – w maju 2018 roku w Uppsali (Szwecja). Przedstawiciele prezydencji szwedzkiej zapowiedzieli intensyfikację działań promocyjnych i informacyjnych nt. Sieci oraz działań w grupach roboczych np. poprzez dystrybucję newsletterów. Pomorski punkt kontaktowy będzie na bieżąco przekazywał informacje nt. wspomnianych działań do zainteresowanych przedstawicieli trzeciego sektora w naszym regionie, w tym do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Polski punkt kontaktowy przy Sieci liczy na zwiększenie zaangażowania pomorskich NGO w działania inicjowane przez sieć oraz zwiększenie aktywności pomorskich organizacji pozarządowych w projektach międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego.