Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013 był nowy okres programowania i przygotowania samorządów do nowej perspektywy finansowej. W czasie tego niezwykle intensywnego tygodnia w Brukseli odbyło się ponad  sto seminariów i warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele europejskich regionów. W tym gronie nie mogło zabraknąć przedstawicieli województwa pomorskiego. Nasz region w Brukseli reprezentowali, m.in., marszałek Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Osiągnięcia Województwa Pomorskiego w zakresie wdrażania projektów ICT oraz rozbudowy pomorskiej sieci szerokopasmowej zaprezentował na konferencji „Microsoft CityNext – szanse jakie najnowsza technologia stwarza miastom Europy Środkowo-Wschodniej” marszałek Mieczysław Struk. Marszałek skupił się w szczególności na projektach realizowanych w zakresie wsparcia służby zdrowia oraz rozwoju turystyki, przedstawiając projekty: Regionalny System Informacji Medycznej dla Województwa Pomorskiego, Interaktywny System Informacji Turystycznej oraz projekt naukowo-badawczy realizowany wspólnie przez Microsoft oraz województwo pomorskie. Marszałek Struk wziął również udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów, w czasie której aktywnie włączył się w debatę na temat przyszłości poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego. Marszałkowi udało się stworzyć szeroki front poparcia dla zgłoszonych przez siebie poprawek do opinii na temat gazu łupkowego – poprawki poparli członkowie delegacji brytyjskiej, litewskiej, polskiej, jak również hiszpańskiej i portugalskiej.

Kolejnym pomorskim akcentem w ramach tegorocznych OPEN DAYS było przyjęcie na sesji plenarnej Komitetu Regionów opinii prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na temat rozwijania przedsiębiorczości w Europie. Opinia, będąca odpowiedzą na komunikat Komisji Europejskiej „Plan działań na rzecz przedsiębiorczości do 2020 roku”, została przyjęta jednogłośnie przez zgromadzenie plenarne.

Jak co roku Pomorze było również reprezentowane w ramach seminarium zorganizowanego przez konglomerat regionów europejskich. W tym roku Wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula przybliżyła uczestnikom OPEN DAYS  inwestycje dofinansowane ze środków UE, które wpłynęły na rozwój infrastruktury kulturalnej miasta. Prezentacja odbyła się w ramach seminarium „Biznes? Kultura? Turystyka? – wybierz coś dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy”, które przygotowało i skoordynowało Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

W program OPEN DAYS 2013 wpisała się również wizyta informacyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” dla przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych, podczas której uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu Stowarzyszenia, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, a także o możliwościach promocji swojej organizacji i rozwijania współpracy w ramach projektów międzynarodowych.

 

Prezentacje z seminarium „Biznes? Kultura? Turystyka? – wybierz coś dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy” do pobrania poniżej:

Maciej SZYMANOWICZ – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury – prezentacja źródłowa

Projects, partnerships and innovative solutions for regional growth: the case of Silivri  – Ozcan ISIKLAR –  prezydent Miasta Silivri (Turcja)

Cultural Infrastructure Development Supported by EU Structural Funds –  Joanna CICHOCKA-GULA – wiceprezydent Miasta Sopotu

The European Capital of Culture initiative potential: the Sofia Case  – Todor CHOBANOV – wiceprezydent Miasta Sofii (Bułgaria)

The Tourism of Tomorrow: European Regions as Drivers of Sustainable Change – Cristina NUñEZ – koordynator, European network of regions for sustainable and competitive tourism (NECSTouR)

Tourism at hand – cooperation to success – Ivana KOLAR – Dyrektor,  Żupania krapińsko-zagorska (Chorwacja)

Culture and nature = business – Dorota SKWAREK – zastępca dyrektora, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Cultural policy, a strategy of integrated development and inclusive growth – Ms Morgane VANDERNOTTE – Region Nord-Pas de Calais (France)

Program semniarium

Galeria

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
        „Zielona Europa – zróbmy to razem”