Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy przedstawicieli pomorskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych na drugą w tym roku wizytę studyjną w Brukseli. W listopadzie spotkamy się, aby wspólnie z zaproszonymi prelegentami z Komisji Europejskiej dyskutować m.in. o: najważniejszych priorytetach Carlosa Moedasa, Komisarza ds. badań, nauki i innowacji, zebranych w koncepcji 3Os (Open Science – Open Innovation – Open to the world), synergiach pomiędzy Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi a Horyzontem 2020, a także Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Zapraszamy do rejestrowania się do 3 listopada br. na stronie: http://pomorskieregion.eu/uczelnie