Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Poniższe krótkie podsumowanie oparto na analizach i statystykach przygotowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE z Warszawy dla danych z realizacji programu Horyzont 2020 na dzień 1 lipca 2020 roku.

Pomorskie z wynikiem 166 uczestnictw zajmuje czwartą lokatę wśród polskich regionów, po województwie mazowieckim (992 uczestnictwa), małopolskim (297 uczestnictw) oraz wielkopolskim (281 uczestnictw). Pozyskana kwota dofinansowania netto przez pomorskie jednostki, wynosząca niemal 40,22 mln EUR, stanowi 6,3% kwoty dofinansowania netto uzyskanej przez wszystkie polskie jednostki uczestniczące w programie.

W odniesieniu do udziału pomorskich jednostek w szczególny sposób warto podkreślić:

Dotychczasowe opracowania Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE są dostępne w dziale analizy i statystyki na stronie punktu.