Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

27 czerwca odbyła się współorganizowana przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” konferencja na temat finansowania zrównoważonych projektów energetycznych – „Meeting the energy grand challenge with the EU Budget”. Konferencja znalazła się w oficjalnym programie obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2013, organizowanego po raz ósmy przez Komisję Europejską.

Przemowę powitalną wygłosił, reprezentujący Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI), Vincent Berrutto. Pierwszy panel konferencji, dotyczący współpracy publicznego i prywatnego sektora na rzecz zrównoważonych projektów w dziedzinie energetyki, rozpoczęła Maud Skäringer z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Wystąpienie Pani Skäringer poświęcone zostało finansowaniu ze środków europejskich projektów z zakresu zrównoważonej energii w kontekście Polityki Spójności. W trakcie swojego wystąpienia, Pani Skäringer przedstawiła założenia Komisji Europejskiej względem wsparcia w nowej perspektywie finansowej inwestycji na rzecz niskoemisyjnej gospodarki europejskiej.

W dalszej części panelu, przedstawiciele: Aragonii, Sardynii, Północnej Karelii, Południowej Danii oraz województwa pomorskiego zaprezentowali aktualną sytuację na lokalnych rynkach energetycznych oraz prowadzone w regionach projekty na rzecz zrównoważonej energii. Pierwsza część konferencji zakończyła się dyskusją, podczas której pytania zadawali uczestnicy wydarzenia.

Drugą część konferencji, poświęconą innowacyjnym inicjatywom oraz ich biznesowym zastosowaniom, otworzył przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Roman Doubrava. Po nim, głos zabrał Roland Schulze, Doradca ds. Niskoemisyjnych Technologii w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB), który mówił o doświadczeniach Banku w udzielaniu pożyczek na projekty energetyczne oraz planowanych zmianach kryteriów przyznawania pożyczek na podobne inwestycje w przyszłości.

Konferencja przygotowana została we współpracy z przedstawicielami sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), Climate Alliance i EUREC Agency oraz regionów: Aragonii, Sardynii i Południowej Danii.

Obok powyższej informacji, po prawej stronie, znajdziecie Państwo program konferencji oraz najważniejsze prezentacje.

Zdjęcia z konferencji.

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
  „Zielona Europa – zróbmy to razem”