Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Według danych po 323. konkursach w programie Horyzont 2020 Polska pozyskała ponad 218 mln EUR.

Pomorskie z wynikiem 71 uczestnictw oraz kwotą dofinansowania przekraczającą 15 mln EUR zajmuje czwartą lokatę wśród polskich regionów, po województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz małopolskim. 

Krótkie podsumowanie przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE jest dostępne na stronie