Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W styczniu br. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, uruchamiając pilotażowy projekt „Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej 2018”, zaprosiła wszystkie podmioty działające w obrębie ekonomii społecznej do otwartej debaty, której celem jest budowanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej i innowacji społecznych oraz podnoszenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie szeroko rozumianej ekonomii społecznej i jej znaczenia.

W ramach projektu Komisja Europejska oferuje wsparcie w postaci:

– oddelegowania eksperta KE do udziału w dyskusji,

– promocji wydarzenia pod wspólnym hasłem „Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej 2018”,

– wspólnej kampanii promocyjnej dla wydarzeń pilotażowych poprzez stronę KE i inne platformy współpracy.

Organizatorzy wydarzeń zostaną następnie zaproszeni do prezentacji doświadczeń zdobytych podczas organizacji swoich dyskusji/debat/warsztatów, itp. oraz do podzielnia się wypracowanymi, dobrymi praktykami podczas Światowego Forum Ekonomii Społecznej w Bilbao lub Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   28 lutego 2018 r.
Forma zgłoszenia:                   krótki opis planowanego wydarzenia (max 1 strona A4)
Adres:                                      GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europa.eu

 

Więcej informacji na stronie odpowiedzialnego Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej.