Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” jako partner projektu „Let’s communicate” (Interreg Baltic Sea Region 2014-2020), wydawca magazynu „Baltic Stories” poszukuje inicjatyw, projektów, działań, sieci, procesów, itp. w zakresie ochrony klimatu. 

Chcemy zaprezentować historię sukcesu inicjatywy na rzecz adaptacji i budowania odporności na zmiany klimatu i łagodzenia konsekwencji kryzysu klimatycznego dla regionu Morza Bałtyckiego. Zależy nam na pokazaniu działań innowacyjnych, wpływających na istotne i znaczące zmiany w podejściu do kwestii zapobiegania skutkom kryzysu klimatycznego na obszarze objętym Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Wybrany projekt przedstawimy w kolejnym numerze „Baltic Stories”, który opublikujemy online w czerwcu 2021 r. Na 7–10 stronach zaprezentujemy uzasadnienie, działania, rezultaty, ludzi, opinie, zdjęcia, infografiki, itp. najciekawszej zgłoszonej inicjatywy. 

Prosimy o przesłanie aplikacji z krótkim opisem projektu powiązanego z tematem ochrony klimatu w regionie Morza Bałtyckiego na adres spue@pomorskieregion.eu
Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie:https: https://balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591194-leading-the-sea-change-call-for-eusbsr-success-stories

Pierwszy numer magazynu „Baltic Stories”: https://drive.google.com/file/d/1SS6oRyyzHBGh96_0PFvJuhQCnXyhGhe5/view

Zapraszamy!