Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nauka obywatelska (ang. citizen science) jest doskonałym narzędziem promocji partycypacji społecznej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. To nie tylko możliwość uzyskania realnego wpływu na społeczność, której członkami jesteśmy oraz przestrzeń, w której funkcjonujemy, ale także poszerzanie wiedzy merytorycznej z wybranej dziedziny naukowej.

Grupy wolontariuszy (naukowcy obywatelscy) gromadzą dane eksperymentalne, pomagają je analizować i przetwarzać, stawiają nowe pytania, współtworząc swoim zaangażowaniem nową kulturę naukową. Ich wkład jest prezentowany w publikowanych wynikach badań.

Aby lepiej promować aktywność naukowców obywatelskich, KE uruchomiła platformę EU-Citizen.Science, która pozwala dzielić się wiedzą, narzędziami i zasobami na rzecz nauki obywatelskiej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://eu-citizen.science/