Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 5-6 grudnia odbyło się doroczne spotkanie członkow sieci SUBMARINER w Berlinie. W spotkaniu po raz pierwszy od momentu przystąpienia do Sieci wzięły udział przedstawicielski Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Poza prezentacjami nowych członków sieci na spotkaniu przedstawiono najważniejsze projekty dotyczące tzw. niebieskiego wzrostu, w których uczestniczą członkowie SUBMARINERa, w tym projektu Smart Blue Regions.  Na spotkaniu omówiono też wspólne mozliwości wspólpracy przy kolejnych projektach HORYZONT2020 oraz Interreg, a także ustalono zakres tematyczny pierwszej konferencji SUBMARINER, która odbędzie się we wrzesniu 2017 roku w Berlinie. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku będzie organizatorem jednego z warsztatów dotyczącego RIS3.

Sieć SUBMARINER jest unikalną platformą, która łączy instytucje z całego regionu Morza Bałtyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów morskich. Sieć jest platformą kreowania projektów, działa w obszarze całego trójkąta wiedzy od skali regionalnej do międzynarodowej, w ramach różnych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych. Sieć SUBMARINER jest zarejestrowana jako organizacja non-for-profit Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i jest zarządzana przez profesjonalny sekretariat.