Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Po zakończonej właśnie prezydencji Malty w Radzie UE nastąpił czas dla Estonii! Do zadań państwa przewodniczącego w pracach Rady należy przede wszystkim przygotowywanie i prowadzenie posiedzień Rady oraz reprezentowanie Rady UE w stosunkach z innymi instytucjami unijnymi. Ponadto prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE.

Priorytety prezydencji estońskiej opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej i wspólnych celach sformułowanych przez państwa członkowskie i instytucje UE w deklaracji rzymskiej z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich. Estonia skupi się na ochronie wspólnych wartości, którymi są dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój i stabilność w Europie. Będzie dbała o jedność Europy poprzez praktyczne decyzje.

Podczas najbliższego półrocza Estonia ma zamiar kierować się 4 hasłami: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska, bezpieczna Europa, cyfrowa Europa (w tym swobodny przepływ danych) oraz inkluzywna i zrównoważona Europa.