Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wraz z początkiem 2016 roku rozpoczęła się półroczna prezydencja Holandii w Radzie Unii Europejskiej. W drugiej połowie bieżącego roku przewodnictwo zostanie przekazane Słowacji, zaś rok 2017 rozpocznie prezydencja Malty.
 
Główne zadania holenderskiej prezydencji, a tym samym trzon zaplanowanych działań od stycznia do czerwca 2016 roku opierać się będzie na czterech obszarach tematycznych: migracja i międzynarodowe bezpieczeństwo, racjonalne finanse i silna strefa euro, Europa jako katalizator innowacji i zatrudnienia oraz polityka klimatyczno-energetyczna.
 
Zdaniem Holendrów UE powinna się skupić na sprawach najważniejszych dla europejskich obywateli i gospodarki europejskiej – być otwartą na społeczeństwo obywatelskie oraz generować, dzięki innowacjom, wzrost i zatrudnienie. Równocześnie podkreśla się znaczenie solidarności w Europie, konieczność wspólnych działań na rzecz handlu, środowiska, klimatu, energii, a także pokoju, bezpieczeństwa oraz dobrobytu.

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalniej stronie prezydencji Holandii: http://english.eu2016.nl/

Szczegółowy kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej: http://english.eu2016.nl/events