Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 1 stycznia 2017 roku prezydencję w Radzie UE objęła Malta, najmniejszy kraj członkowski Unii Europejskiej. Państwo to zakończy pełnienie funkcji 30 czerwca 2017 roku. Podczas swojej sześciomiesięcznej prezydencji Malta skupi się na sześciu obszarach, którymi są migracja, jednolity rynek, bezpieczeństwo, włączenie społeczne, sąsiedztwo Europy oraz sektor morski.

Dużym wyzwaniem stojącym przed Maltą w czasie jej prezydencji jest kwestia migracji, wybrana jako jeden z głównych priorytetów jej programu. Malta chce, by temat migracji był dalej szeroko dyskutowany w instytucjach Unii Europejskiej, a także dąży do wzmocnienia i usprawnienia wspólnego europejskiego systemu azylowego. Kolejnym ważnym sprawdzianem zarówno dla Malty, jak i całej Unii Europejskiej będzie Brexit. To właśnie w pierwszym kwartale 2017 roku mają rozpocząć się negocjacje z Wielką Brytanią na temat jej wyjścia z Unii.

Oficjalna inauguracja prezydencji Malty odbędzie się 11 stycznia 2017 roku w stolicy kraju – Valletcie. Podczas uroczystości będzie można zobaczyć spektakl przygotowany przez Malta Philharmonic Orchestra we współpracy z narodową grupą taneczną ŻfinMalta Dance Ensemble. Muzyka do tego wydarzenia została skomponowana przez maltańskiego kompozytora Alberta Garzia. Logo reprezentujące Maltę podczas jej prezydencji, opracowane przez Alexię Muscat, nawiązuje do krzyża maltańskiego. Zaprojektowany wielokolorowy krzyż ukazuje połączenie historycznych wartości narodowych Malty z wieloaspektową tożsamością współczesnej Europy. Skierowane w różnych kierunkach ramiona krzyża wskazują, iż Malta patrzy w przyszłość, czerpiąc jednocześnie z doświadczenia przeszłości. Inspirując się wieloma wpływami, Malta chce iść w jednym centralnym kierunku.

Państwo obejmujące prezydencję w Radzie UE kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem, a także dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę krajów członkowskich. Podczas 6-miesięcznej prezydencji planuje i prowadzi posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych, a także reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami unijnymi. Państwa, których prezydencje następują kolejno po sobie, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. Każda z grup określa swoje własne długofalowe cele, a także wspólny program tematów i kwestii, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Następnie każde z trzech państw opracowuje własny sześciomiesięczny program. W 2016 roku prezydencję w Radzie UE sprawowała Holandia oraz Słowacja. Obecna grupa składa się zatem z prezydencji holenderskiej, słowackiej oraz maltańskiej. Po Malcie funkcję do końca grudnia 2017 roku obejmie Estonia.

Więcej informacji na temat Malty i jej prezydencji w Radzie UE można znaleźć na stronie internetowej: www.eu2017.mt. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.