Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Z dniem 1 lipca 2016 roku Słowacja objęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Najważniejsze kwestie, wokół których koncentrować się będzie słowacka prezydencja to pogłębianie wewnątrzunijnej integracji monetarnej i gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie unii energetycznej i rynku cyfrowego, dalszy rozwój Unii oparty na inwestycjach, zrównoważona polityka migracyjna i azylowa, budowana drogą kompromisu oraz zaangażowana globalnie Europa.

Słowacja rozpocznie także procedury, związane z wynikiem brytyjskiego referendum. Zapowiada również aktywną politykę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, widząc w rozwoju tej części Europy Środkowo-Wschodniej szerszy interes całej Unii Europejskiej. W dniu 1 lipca 2016 roku przewodnictwo w Grupie V4 przejęła Polska, które będzie trwać przez następnych 12 miesięcy.

Więcej informacji o priorytetach prezydencji słowackiej w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej: http://www.eu2016.sk/en