Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który jest wspólną siedzibą pięciu województw Polski wschodniej: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Tego dnia stanowił on symboliczną siedzibę wszystkich szesnastu polskich biur regionalnych w Brukseli.

Głównym celem spotkania dyrektorów polskich biur regionalnych z Prezydentem było omówienie współpracy polskich i belgijskich samorządów, których solidną podstawą są trzy umowy o współpracy zawarte przez Rząd RP z rządami: Flandrii, Wspólnoty Francuskiej Belgii i Walonii oraz Regionem Stołecznym Brukseli. W ich ramach władze regionalne i lokalne obu krajów prowadzą działania w wielu obszarach.

Wśród wielu przykładów współpracy polsko-belgijskiej jest np. wieloletnia współpraca dwóch regionów belgijskich Walonii i Flandrii z polskimi województwami: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim czy świętokrzyskim, w której zaangażowanymi stronami są nie tylko urzędy i administracja regionalna, ale również uniwersytety, izby gospodarcze, centra kultury oraz wiele innych instytucji. Regionami partnerskimi na mocy umów bilateralnych są Mazowsze i Region Bruksela-Stolica, oraz Lubelskie i Flandria Zachodnia.

Przykładami współpracy w ramach europejskich sieci regionalnych mogą być bliskie kontakty Warmii i  Mazur z Walonią w ramach sieci ENCORE, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego (i wkrótce również – Pomorskiego) z Flandrią w sieci ERRIN, czy Podlaskiego z mniejszością niemiecką i Flandrią w ramach stowarzyszenia EUREGHA.

Polskie biura regionalne prowadzą również działania w dziedzinie współpracy gospodarczej. Belgia pozostaje od wielu lat ważnym partnerem handlowym Polski, plasując się na ósmym miejscu wśród zagranicznych kontrahentów. Wymiana towarowa osiągnęła w zeszłym roku wartość niemal 6,5 mld EUR.

Wśród ważnych belgijskich przedsięwzięć gospodarczych w polskich regionach należy  wymienić między innymi inwestycje grupy SEA-Invest w Gdańsku oraz firm Faymonville w Zachodniopomorskiem i  Teleskop w Lubuskiem oraz Lhoist i Ter Beke w Opolskiem.

Polskie biura w Brukseli wspierają rozwój współpracy gospodarczej poprzez promocję terenów inwestycyjnych, udział w brukselskich targach gospodarczych czy kontakty z izbami przemysłowo-handlowymi, w tym z  Bepoluxem.

Podejmowane są także działania z zakresu promocji kultury polskiej w Brukseli. Przykładami takich przedsięwzięć są między innymi: wielkopolski koncert zdobywcy Oscara Jana A.P. Kaczmarka w brukselskim Flagey, czy  ekspozycja fotografii Tomasza Tomaszewskiego w Halles Saint-Géry, zorganizowana przez Województwo Podlaskie.

Na spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli obecnych było wielu gości m.in.: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii Pan Artur Harazim, Sekretarz Generalny Komitetu Regionów Pan Gerhard Stahl oraz władze polskich i europejskich regionów i miast, instytucji unijnych oraz belgijscy partnerzy województw.

Galeria