Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

20 lutego w Brukseli Prezydent Paweł Adamowicz, reprezentant miasta Gdańska w Komitecie Regionów, został mianowany sprawozdawcą opinii dotyczącej wspierania działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie. Opinia zostanie przygotowywana w ramach Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) Komitetu Regionów.

Prezydent Miasta Gdańska został wybrany spośród pięciu kandydatów – m.in., z Włoch, Hiszpanii i Irlandii, którzy zgłosili chęć opracowania tej opinii. Po krótkiej prezentacji kandydatur i dyskusji rolę sprawozdawcy jednogłośnie przyznano prezydentowi Adamowiczowi.

Opinia Komitetu Regionów zostanie przygotowana jako odpowiedź przedstawicieli europejskich  miast i regionów na publikację przygotowanego przez Komisję Europejską dokumentu pt. „Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie”. Głównym założeniem planu działania jest wspierania procesów prowadzących do obniżenia bezrobocia i przywrócenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie przedsiębiorczości. W opinii Komisji Europejskiej działania w tym kierunku powinny opierać się na trzech filarach: rozwoju kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, tworzeniu odpowiedniego środowiska biznesowego, w którym przedsiębiorcy mogą bez przeszkód funkcjonować oraz identyfikacji godnych do naśladowania wzorów i dobrych praktyk.

Prezydent Adamowicz jest członkiem Komitetu Regionów od października 2011 r. Zasiada w komisjach ENVE ds. środowiska, klimatu i energii oraz ECOS.

Komitet Regionów jest organem doradczym, reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej. Jego rola polega na opiniowaniu przygotowywanych dokumentów i aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet Regionów liczy obecnie 344 członków z 27 krajów UE.

To już piąta opinia pomorskiego reprezentanta w obecnej kadencji Komitetu Regionów. Dotychczas przyjęto dwie opinie sporządzone przez Stanisława Szwabskiego przewodniczącego Rady Miasta Gdyni (dot. „ Kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa” i „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w okresie 2011-2012”) oraz jedną opinię Mieczysława Stuka marszałka województwa pomorskiego („Wnioski legislacyjne w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa”). Jedną opinię obecnie przygotowuje Maciej Kobyliński prezydent Miasta Słupska na temat „Wsparcia UE na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji”.  Tym samym delegaci z Pomorza zdobywają miano jednych z najbardziej aktywnych członków Komitetu Regionów w Brukseli.