Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Prezydent Słupska, pan Maciej Kobyliński, członek Komitetu Regionów został sprawozdawcą opinii „Wsparcie UE na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji” Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych.

Celem tej opinii jest analiza środków, jakie Unia Europejska może zaoferować, opierając się na własnym doświadczeniu, aby pomóc krajom będącym w okresie transformacji dokonać pomyślnych i trwałych przemian. Zawarte w niej jest także określenie kilku konkretnych środków na rzecz poprawy sposobu, w jaki Unia Europejska wspiera kraje, tak aby mogły one osiągnąć trwałe reformy i uniknąć zaprzepaszczenia ich efektów. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których proces reform wymaga dalszego wsparcia w celu dokonania realnych i trwałych zmian. „Transformację” należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego słowa, jako stabilizację, przemiany społeczne, rozwój instytucji i konsolidację reform. Mimo, że opinia nie zawiera konkretnych informacji o niestabilnych państwach ani konfliktach, gdyż te niosą ze sobą szereg wyzwań charakterystycznych dla danego kontekstu i wymagają innego zestawu środków UE, niektóre doświadczenia, które obejmuje mogą być użyteczne również w takich przypadkach.

Treść projektu opinii będącej przedmiotem obrad Komisji CIVEX w dniu 11.02.2013 r.  znajduje się w załącznikach.

Galeria zdjęć znajduje się tutaj.