Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie ustanawiające na lata 2014-2020 program „Europa dla obywateli”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomóc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie.

Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: „Pamięć europejska” oraz „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie”, które są uzupełnione przez granty operacyjne oraz działanie horyzontalne: „Waloryzacja”, mające na celu analizę, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z programu „Europa dla obywateli”.

Wnioski na:

projekty pamięci europejskiej

projekty społeczeństwa obywatelskiego

można składać w naborze do 2 marca.

Wnioski na:

– dofinansowanie partnerstw miast i sieci miast partnerskich w latach 2015-202 można składać w dwóch terminach: 1 marca (2 marca w roku 2015) i 1 września.

Szczegółowe informacje dotyczące programu opublikowane są na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.