Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

12 listopada 2013 r. odbyło się w Brukseli spotkanie zorganizowane przez francuski region Ile de France, dotyczące znaczenia kultury i przemysłów kreatywnych w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli sektora kultury, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz reprezentantów regionów przedstawiono analizę obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, które napotykają europejscy artyści oraz omówiono priorytety programu Kreatywna Europa.

Program ten ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz dalsze umacnianie współpracy transgranicznej sektora kreatywnego w ramach UE i poza nią.

Od 2014 roku Kreatywna Europa zastąpi programy Media, Media Mundus w dziedzinie kultury. W stosunku do poprzednich programów nastąpiło zwiększenie budżetu o 9%, łącznie 1.46 mld € na lata 2014 – 2020.

W założeniach, z programu ma skorzystać 300 tys. artystów, działaczy i specjalistów w dziedzinie kultury, ponad tysiąc europejskich produkcji filmowych ma otrzymać wsparcie finansowe, organizacje skorzystają ze szkoleń, poszerzających umiejętności oraz wzmacniających kwalifikacje z zakresu współpracy międzynarodowej, 5 tys. książek i publikacji ma dostać dofinansowane na tłumaczenia i przekłady – łącznie ponad milion obywateli UE ma zostać objętych działaniami związanymi z programem.

Pierwsze terminy naborów zostaną ogłoszone już w grudniu bieżącego roku.

Więcej informacji dotyczących Programu Kreatywna Europa oraz dokładne terminy naborów znajdują się tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym artykułem przedstawiającym pozostałe założenia Programu Horyzont 2020 (tutaj).