Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program LIFE stanowi jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej na rzecz projektów w zakresie ochrony środowiska, który poświęcony jest wspieraniu projektów w dwóch obszarach tematycznych: środowisko i działania na rzecz klimatu. Budżet całego programu wynosi 3 456 mln euro.

Program LIFE na lata 2014-2020 został przez Komisję Europejską przyjęty w dniu 19 marca 2013 roku . Warto również wspomnieć, iż obecny program jest kontynuacją programu LIFE+ realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej UE 2007-2013.

Głównym priorytetem programu jest wdrażanie oraz rozwój wspólnotowego ustawodawstwa dedykowanego ochronie środowiska, realizowanie polityki unijnej w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na panujące problemy środowiskowe. Więcej szczegółowych informacji o programie znajduje się pod linkiem: http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm

3 listopada br. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny z budżetu UE w wysokości 222,7 mln euro, którego celem jest wspieranie Europy w kierunku bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną dodatkowe inwestycje, a wynikiem tego działania będzie zainwestowanie 398,6 mln euro w 144 projektów środowiskowych w Europie. Polska znalazła się na liście 23 państw członkowskich z czterema projektami z obszaru ochrony środowiska, na które łącznie zostanie przeznaczone 5,1 mln euro.

Trzy projekty dotyczą przyrody i różnorodności biologicznej o łącznej wartości 4,2 mln euro, natomiast jeden z nich o wartości 0,9 mln euro zostanie zrealizowany w ramach zarządzania i informacji w zakresie środowiska. Lista wybranych projektów poniżej:

LIFE PAYT realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP): projekt ten skoncentrowany będzie na ochronie 400 budynków, gdzie znajdują się gniazda Bociana Białego zwracając szczególną uwagę na zmniejszenie liczby zgonów wśród tego gatunku spowodowanych napięciem linii energetycznych.

LIFE PANDION realizowany przez Dyrekcję Lasów Państwowych: celem jest powiększenie populacji Rybołowa Zwyczajnego – dużego, wędrownego drapieżnego ptaka, występującego na terenie całej Europy, którego gatunek jest zagrożony.

LIFE CIETRZEW KARPATY PL realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP): głównym założeniem projektu jest powstrzymanie spadku populacji Cietrzewa Zwyczajnegodużego ptaka z rodziny kurowatych, przyczyniając się przy tym do ochrony jednego z największych kompleksów torfowisk w Polsce.

LIFE JUSTICE FOR NATURE realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: dąży do poprawy prawnych aspektów w zakresie ochrony przyrody, a także do współpracy działalności różnych organizacji w tej dziedzinie.

 

Więcej szczegółowych informacji o wszystkich projektach znajduje się tutaj: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3489_en.html

 

Źródło zdjęcia: http://www.naturephoto-cz.com/cietrzew-zwyczajny-picture_pl-5573.html

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.