Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 27 października Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2016 r., w którym potwierdza swoje zobowiązanie do realizacji dziesięciu priorytetów określonych w wytycznych politycznych. Przygotowania do tego programu prac rozpoczęły się w dniu 9 września, kiedy przewodniczący J.C. Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii przed Parlamentem Europejskim i wraz z pierwszym wiceprzewodniczącym F. Timmermansem skierował list intencyjny do przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady.

Program prac powstał na bazie konstruktywnego dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą. Komisja wzywa w nim Parlament Europejski i Radę do współpracy w szybkim i skutecznym osiąganiu wyników w najważniejszych obszarach polityki.

Zgodnie z programem prac na nadchodzący rok Komisja wystąpi z 23 kluczowymi inicjatywami ustawodawczymi w 10 priorytetowych obszarach polityki, wycofa lub zmieni 20 wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeprowadzi 40 działań REFIT polegających na przeglądzie jakości istniejącego prawodawstwa UE.

Program prac Komisji na 2016 r. składa się z komunikatu politycznego i sześciu załączników:

Program prac Komisji na rok 2016 – Sytuacja jest wyjątkowa

Załącznik I: Nowe inicjatywy
Załącznik II: Inicjatywy w ramach REFIT
Załącznik III: Priorytetowe wnioski oczekujące na rozpatrzenie
Załącznik IV: Wykaz rozpatrywanych wniosków, które zostały wycofane lub zmienione
Załącznik V: Wykaz uchyleń
Załącznik VI: Prawodawstwo, które zaczyna obowiązywać w 2016 r.

Źródło: Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Drugi roczny program prac Komisji pod przewodnictwem J.C. Junckera: nacisk na realizację 10 priorytetów, 27.10.2015.