Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Pojawiła się możliwość nawiązania/kontynuacji współpracy naukowców z Polski z naukowcami ze Szwajcarii w ramach Programu SCOPES 2013-2016 (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland).

Program ten nie jest częścią Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, niemniej jednak pozwala na realizację projektów w partnerstwie ze szwajcarskimi instytucjami naukowymi (oraz jednostkami z innych krajów).

Szczegóły dotyczące Programu SCOPES znajdują się  na stronie Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki (Swiss National Science Foundation):

Szczegółowe informacje także są tutaj.