Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

CELSIUS to zwycięski projekt w konkursie 'Smart Cities & Communities 2011′. Współfinansowany przez Unię Europejską wspiera miasta europejskie w rozwoju oraz realizacji ich systemów grzewczych i chłodniczych. Ponadto umożliwia dostęp do europejskiej platformy współpracy w celu nawiązywania bezpośrednich kontaktów, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Projekt CELSIUS to czteroletnia inicjatywa prowadzona przez miasto Göteborg w Szwecji. Głównym zadaniem jest prezentacja ekologicznych rozwiązań w zakresie inteligentnego ogrzewania i chłodzenia poprzez kompleksowe podejście do kwestii technicznych, społecznych, politycznych, administracyjnych, prawnych oraz ekonomicznych. Projekt skupia doświadczenie, a także wiedzę zebraną z pięciu europejskich miast: Kolonii, Genui, Londynu, Göteborgu oraz Rotterdamu. Konsorcjum pomaga również zainteresowanym jednostkom poprzez dostarczanie ekspertyz technicznych we współpracy z największymi firmami energetycznymi, a także z organizacjami badawczymi i innowacyjnymi.Inicjatywa zajmuje się wszystkimi aspektami ogrzewania i chłodzenia systemów miejskich, w tym m.in. innowacjami technicznymi czy finansowaniem.

Siedem miast replikujących zaangażowało się w projekt CELSIUS poprzez podpisanie Listu Poparcia jeszcze podczas tworzenia inicjatywy. Wśród miast wspomagających ideę znalazły się aż trzy polskie miasta: Gdańsk, Gdynia oraz Warszawa. Rolą miast replikujących jest promowanie programu na skalę europejską, jego wsparcie, rozwój i udoskonalanie wprowadzonych rozwiązań.
 

Początkowa kooperacja

Pierwszym etapem jest skontaktowanie potencjalnie zainteresowanych miast z inicjatorami CELSIUS. Następnie opracowywane są skuteczne, dwukierunkowe porozumienia pomiędzy projektem a miastami. Ponadto przedstawione są zasady działania projektu – zalety ogrzewania i chłodzenia dla miast i zakres wsparcia, na jaki uczestnik programu może liczyć. Jeżeli prezentacja projektu spodoba się miastom, obie strony rozpoczną współdziałanie w celu lepszej realizacji zadania, a także sprawniejszej komunikacji.

Zdefiniowanie rodzaju i charakteru pomocy miastom

Dzięki etapowemu wdrożeniu w projekt możliwe jest dokładne zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań każdego z miast, a następnie wspólne określenie rodzaju i charakteru wsparcia, jaką może zaoferować idea CELSIUS dla każdego z miast członkowskich.

Zobowiązanie do członkostwa

Podęcie decyzji o zostaniu członkiem CELSIUS, stanowi podstawę do podjęcia współpracy. Warunki członkostwa podpisywane są przez przewodniczącego miasta i/lub przez osobę odpowiedzialną za politykę energetyczną w mieście.

Wsparcie

Pomoc, jaką oferuje projekt CELSIUS, sprowadza się do czterech podstawowych narzędzi: Demonstrators, CELSIUS Toolbox, Specialist Workshops, Expert Group. Działania są specjalnie dopasowane do potrzeb miasta, dzięki czemu uczestnicy programu mają dostęp do doradców, adekwatnych do swoich potrzeb.
 

Aby zostać członkiem CELSIUS należy kliknąć w link i wypełnić formularz.

Jako członkowie projektu CELUSIUS będą Państwo mogli otrzymywać wsparcie od miast partnerskich w sprawach związanych z rozwojem i optymalizacją Państwa miejskich systemów grzewczych i chłodniczych.
 

Więcej informacji na stronie: http://celsiuscity.eu/