Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 28 lutego – 1 marca br. w Hamburgu odbyło się spotkanie partnerów projektu „Let’s communicate the EUSBSR for the Benefit of the Region”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele siedmiu partnerów projektu: Centrum Balticum z Finlandii, Baltic Sea Forum z Niemiec, VASAB z Łotwy, Baltic Development Forum z Danii, Vilnius Chamber of Commerce z Litwy, Eastern Norway County Network z Norwegii oraz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego zrozumienia założeń projektu oraz określenie szczegółowego harmonogramu działań. Na spotkaniu omówiono i podsumowano dotychczasowe działania w ramach projektu, m.in. przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej komunikacji w ramach Strategii oraz przeprowadzono warsztat dotyczący sieci kontaktów organizacji partnerskich, a także ustalono plan dalszych prac.

Kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu Let’s communicate! ma odbyć się w Rydze w październiku 2017 r.

Projekt Let’s communicate! zainicjowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 ma za zadanie w sposób jasny i przejrzysty, na konkretnych przykładach przybliżyć obywatelom tematykę Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki związanym z projektem działaniom komunikacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym możliwe będzie podniesienie świadomości społeczeństwa na temat celu Strategii i płynącej z niej wartości dodanej, zacieśnienie współpracy, a także pozyskanie nowych partnerów w działaniu.

Więcej o Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: http://www.balticsea-region-strategy.eu/.