Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Parlament Europejki m.in. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek energii jest niezbędny dla ogólnego bezpieczeństwa energetycznego Unii i jest zasadniczą wartością dla jej konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy z zadowoleniem przyjął przygotowany komunikat i towarzyszący mu plan działania.

Projekt sprawozdania dostępny jest na stronie Parlamentu Europejskiego.

Źródło