Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Oficjalne terminy składania wniosków do Programu LIFE 2017 opublikowane zostaną 28 kwietnia br., jednak przedstawiono już wstępny orientacyjny harmonogram wniosków na rok 2017.

Zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu środowiskowego w celu otrzymania dofinansowania w ramach unijnego funduszu LIFE zachęcamy do zapoznania się ze wstępnymi terminami:
 

Działania na rzecz klimatu (Łagodzenie skutków zmiany klimatu; Dostosowanie się do skutków zmian klimatu; Zarządzanie i informowanie w zakresie klimatu)

Środowisko (ENV – Ochrona środowiska i efektywne zarządzanie zasobami)

Środowisko (NAT – Przyroda i różnorodność biologiczna)

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku