Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów, po długich miesiącach burzliwych debat, jednogłośnie przyjął projekt opinii o nowej wspólnej polityce rybackiej, przedstawiony przez marszałka Mieczysława Struka.

3 i 4 maja w Brukseli odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów – organu doradczego czuwającego nad tym, aby głos samorządów był uwzględniany w procesach legislacyjnych Unii Europejskiej. Drugiego dnia obrad poruszono szczególnie istotną dla naszego regionu kwestię wspólnej polityki rybackiej. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, sprawozdawca opinii „Wnioski legislacyjne w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa”, przedstawił kompromisowy projekt opinii komitetu o nowej polityce rybackiej w UE. Przygotowana przez marszałka opinia została przyjęta jednogłośnie. Cieszy to tym bardziej, że debata, tocząca się przez wiele miesięcy, nie należała do najłatwiejszych.  

Zatwierdzenie opinii jest znaczącym krokiem w stronę udoskonalenia mechanizmów rządzących połowami w strefie Unii Europejskiej. Pierwszą debatę na projektem Komitet Regionów odbył w lutym, w atmosferze silnego sporu i rozbieżności interesów narodowych. Od tego czasu marszałek Struk prowadził, we współpracy z dr. Zbigniewem Karnickim, głównym specjalistą ds. wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, intensywne negocjacje z przedstawicielami regionów.  

Projekt opinii zatwierdzony przez Komitet Regionów podejmuje, między innymi, kwestię odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Komisja Europejska zakłada wprowadzenie do 2015 roku maksymalnie zrównoważonych połowów, co ma pozwolić na zrównoważoną i odpowiedzialną eksploatację łowisk. Z przyczyn technicznych jest to wymóg trudny do zrealizowania na niektórych obszarach w tak krótkim czasie, więc projekt marszałka zakłada wprowadzenie go tylko tam, gdzie jest to możliwe. 

Inną, bardzo problematyczną kwestią jest zakaz odrzutów. Komisja Europejska chciałaby wprowadzić go do 2015 r. Opinia Komitetu Regionów w tej sprawie proponuje oddanie głosu lokalnym środowiskom rybackim, by mogły przedstawić własne propozycje sposobu zagospodarowania nadwyżek połowowych oraz zapewnić możliwość „oddawania” morzu ryb, które będą w stanie przeżyć po wyrzuceniu za burtę.

Wiele kontrowersji budzą zbywalne kwoty połowowe. Ich obowiązkowe wprowadzenie na terenie całej Unii Europejskiej mogłoby wiązać się z możliwością spekulacji nimi przez podmioty niepowiązane z rybołówstwem. Ostatecznie w opinii znalazł się zapis postulujący pozostawienie kwestii koncesji w gestii państw członkowskich, tak aby każdy kraj mógł przyjąć najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, uwzględniające specyfikę danego obszaru.

Debata na temat nowej wspólnej polityki rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Morskiego i Rybackiego będącego jej instrumentem finansowym, zostanie podjęta na nowo 25 maja br. w Morskim Instytucje Rybackim w Gdyni. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. W konferencji udział wezmą, m.in., przedstawiciele rządu polskiego, Parlamentu Europejskiego oraz członkowie Komisji Europejskiej, a także środowiska rybackie.  

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku