Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europa obecnie stoi na rozdrożu. W wyniku głębokiego kryzysu gospodarczego drastycznie wzrasta bezrobocie wśród młodych ludzi. Nasuwa się więc pytanie: jaka jest przyszłość Starego Kontytentu? Wszystko spoczywa w rękach młodych i Europejskie Forum Młodych w Strasburgu ma być próbą odpowiedzi na to pytanie, platformą szerokiej dyskusji oraz wymiany pomysłów na rozwój UE.

Europejskie Forum Młodych 2014  (European Youth Event) ma na celu:

W wydarzeniu mogą wziąć udział Młodzi Europejczycy z państw członkowskich, krajów kandydujących oraz krajów sąsiadujących w wieku 16 i 30 lat. Ze względu na specyfikę działalności, będą przyjmowane tylko zgłoszenia grupowe (minimum dziesięć osób). Każda grupa musi mieć lidera, który bierze odpowiedzialność za grupę w procesie rejestracji, logistyki, programu i zakwaterowania. Aby zakwalifikować się jako lider grupy, trzeba mieć co najmniej 18 lat i obywatelem UE.

Więcej informacji, szczegółowy program oraz rejestracja online tutaj.