Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Pod koniec marca Komisja Europejska zaktualizowała H2020 Work Programme 2018-2020 Science with and for Society, w ramach którego przedstawiono nowy mechanizm wsparcia dedykowany Europejskim Uniwersytetom:

Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities (Part I)

Grupa beneficjentów: 17 sojuszy Europejskich Uniwersytetów zatwierdzonych w ramach naboru EAC/A03/2018

Planowany termin uruchomienia instrumentu: drugi kwartał 2020 roku (z uwagi na COVID-19 termin może ulec zmianie)

Planowany budżet: 34 MEUR / 2 MEUR dla sojuszu (KE nie wyklucza przyznania innej kwoty – także wyższej – na podstawie złożonego oraz zatwierdzonego wniosku)

Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities (Part II)

Grupa beneficjentów: 24 sojusze Europejskich Uniwersytetów, które zostaną zatwierdzone w ramach naboru EAC/A02/2019

Planowany termin uruchomienia instrumentu: trzeci kwartał 2020 roku

Planowany budżet: 48 MEUR / 2 MEUR dla sojuszu (KE nie wyklucza przyznania innej kwoty – także wyższej – na podstawie złożonego oraz zatwierdzonego wniosku)

Dalsze informacje, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu przewidywanego wsparcia, są dostępne w dokumencie: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Równocześnie trwa dyskusja o przyszłości inicjatywy Europejskie Uniwersytety.

Finansowanie:

· przedstawiciele sojuszy z pierwszego pilotażu z 2018 roku wezwali KE do zagwarantowania wyższego budżetu inicjatywy w ramach ERASMUS+ w nowej perspektywie finansowej, oceniając, że obecny budżet programu nie odpowiada poziomowi jej ambicji, gdyż umożliwia realizację jedynie 20-30% działań przez utworzone konsorcja (zaledwie 5 MUR na sojusz przez 3 lata)

· jak dotąd jedynie 12 państw członkowskich UE (w tym PL) podjęło decyzję o zapewnieniu dodatkowego wsparcia finansowego instytucjom szkolnictwa wyższego, biorącym udział w inicjatywie Europejskich Uniwersytetów, jego wysokość różni się w zależności od kraju (polskie MNiSW pokryło koszt wkładu własnego pięciu nagrodzonych polskich uniwersytetów)

Kolejne nabory:

· obecne rekomendacje płynące z krajów członkowskich UE mówią o wstrzymaniu otwarcia kolejnych naborów do 2022 roku, to jest do momentu uzyskania pełnych rezultatów pierwszego pilotażu z 2018 roku oraz częściowych drugiego z 2019 roku

Dalsza dyskusja:

· w czerwcu br. odbędzie się spotkanie przedstawicieli KE, sojuszy oraz krajów członkowskich (najbardziej prawdopodobna jest opcja spotkania wirtualnego)

· w listopadzie br. w trakcie prezydencji niemieckiej dyskusja ma być kontynuowana w gronie rektorów wybranych sojuszy oraz przedstawicieli KE