Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W czerwcu Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdzili Europejskie Prawo Klimatyczne. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym w ubiegły piątek – mogą je Państwo przeczytać tutaj. Najważniejsze założenia (więcej szczegółów tutaj):

Aby osiągnąć główny cel Europejskiego Prawa Klimatycznego, czyli redukcja gazów o 55% do 2030 roku, Komisja Europejska przedstawiła wczoraj tzw. pakiet „Fit for 55” („Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”) razem z komunikatem „Fit for 55”. Pakiet składa się z 12 propozycji zmian legislacyjnych dotyczących klimatu i energii, które mają umożliwić tranzyt. Nowy cel klimatyczny oraz pakiet Fit for 55 są kluczowymi elementami Europejskiego Zielonego Ładu. Główna część pakietu została opublikowana wczoraj, kolejne propozycje będą regularnie przedstawiane do końca roku.

Lista opublikowanych dokumentów:

Kolejne kroki: Powyższe propozycje legislacyjne zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów do dalszego rozpatrzenia w ramach procedury ustawodawczej.