Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ministrowie państw UE podczas spotkania Rady ds. Środowiska 28 lutego br. dyskutowali nad reformą systemu handlu emisjami zanieczyszczeń (ETS – handel uprawnieniami do emisji) dla gazów cieplarnianych, w swoim pierwszym teście wiarygodności po tym jak ratyfikowano traktat Paryski. Rada podczas posiedzenia uzgodniła swoje stanowisko negocjacyjne w zakresie przeglądu systemu handlu emisjami.

Projekt ustawy, który wciąż jest we wczesnym stadium rozwoju, ma na celu zbilansowanie zobowiązań klimatycznych z obawami przedsiębiorców, których reprezentujące ich państwa członkowskie można podzielić na trzy główne grupy.

Francja, Szwecja i Wielka Brytania są chętne do podniesienia cen za emisje CO2, natomiast kraje takie jak Austria, Niemcy, Grecja oraz Włochy są bardziej zainteresowane stworzeniem rozwiązań, które zniechęciłyby firmy do przenoszenia swoich inwestycji poza obszar UE. Kraje zależne od węgla w Europie Środkowej, na czele z Polską, chcą przede wszystkim zagwarantować sobie bezpieczeństwo energetyczne i uzyskać fundusze unijne potrzebne na modernizację sektora energetycznego.

W Parlamencie Europejskim posłowie będą również w tym tygodniu głosowali w sprawie ostatecznych zaleceń dotyczących sposobu zaostrzenia standardów UE dotyczących spalin samochodowych.

Uzgodnione wczoraj przez państwa członkowskie stanowisko przewiduje, że od 2021 r. liczba uprawień do emisji będzie spadała rocznie o 2,2%, a całkowita liczba uprawnień dostępnych na aukcjach wynosić będzie 55% całej dostępnej puli. Wprowadzono także mechanizm umarzania niewykorzystanych pozwoleń.

Więcej informacji oraz główne rezultaty wczorajszej Rady ds. Środowiska można znaleźć tutaj.

Źródła:

https://euobserver.com/agenda/137033

http://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/polsce-nie-udalo-sie-zablokowac-reformy-ets/

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/02/28-ets-revision/

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku