Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

25 maja 2012 r. w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego odbyła się konferencja pn. ,,Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa – szanse i perspektywy rozwoju”.

Głównym organizatorem konferencji było SPUE we współpracy z Biurem Posła Jarosława Wałęsy i Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni. Organizację konferencji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji polskiej i wspólnotowej, przedstawiciele środowiska rybackiego — rybołówstwa morskiego oraz przetwórstwa rybnego, instytucji naukowych i organizacji ekologicznych. Podczas konferencji przedstawiono założenia reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, aktualny stan prac nad jej wdrażaniem oraz opinię Polski dot. reformy. Dyskutowano również na temat projektu nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 oraz głównych założeń zmian, które przynieść ma reforma WPRyb.

Jarosław Wałęsa, członek komisji ds. rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, pozytywnie wypowiadał się na temat propozycji wprowadzenia regionalizacji umożliwiającej efektywniejsze zarządzanie akwenami. Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa przewiduje także wprowadzenie całkowitego zakazu odrzutów — wyrzucania do morza złowionych niechcianych ryb. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dyrektor Departamentu Rybołówstwa — Janusz Wrona opowiedział się za stopniowym i dostosowanym do sytuacji akwenu wdrażaniem tego zakazu, zamiast narzucenia go już od 2014 r. Przeciwnego zdania był przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Komisji Europejskiej — Franz Lamplmair, który tłumaczył, że wprowadzenie zakazu odrzutów jest koniecznością ze względów ekonomicznych i  ekologicznych.

W zreformowanej WPRyb Komisja Europejska skłania się, m.in., ku rezygnacji ze złomowania kutrów. Środki na rekompensaty za wstrzymanie się od połowów mają być zredukowane przede wszystkim w przypadku rybołówstwa morskiego, natomiast rybołówstwo przybrzeżne nadal będzie mogło korzystać z pomocy finansowej za postoje. Nowa WPRyb przewiduje również ograniczenie wsparcia finansowego dla przetwórstwa rybnego.

Pomimo planowanych ograniczeń w rozdysponowaniu środków, budżet KE dla rybołówstwa na lata 2014-2020 ma być zwiększony w stosunku do poprzedniego, tj. 2007-2013, o ok. 2 mld €.

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej ma wejść w życie w 2013 r.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku