Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 23 -24 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja pod tytułem „Regiony wobec zmian ekonomicznych – promocja inteligentnego i zrównoważonego wzrostu w miastach i regionach”. Na konferencji zostaną zaprezentowane najlepsze projekty oraz inicjatywy miast i regionów wraz z narzędziami, służącymi inteligentnemu i zrównoważonemu wzrostowi.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod następującym adresem:  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/smart_sustainable/programme_en.cfm?nmenu=4

Limit miejsc jest ograniczony do 400 uczestników, dlatego o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rejestracja jest możliwa pod adresem:  http://regions-economic-change.teamwork.fr/participants/registration