Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Liczba dokumentów online w rejestrze publicznym Rady Unii Europejskiej sięgnęła 2 milionów. Około 75% tych dokumentów jest dostępnych w całości i można je bezpośrednio pobrać.

Rejestr publiczny online oferuje obywatelom dostęp do dokumentów związanych z działalnością Rady i jej organów przygotowawczych. Zawiera on odniesienia do wszystkich oficjalnych dokumentów Rady i jest w na bieżąco aktualizowany za pośrednictwem automatycznego systemu archiwizacji. Rejestr zawiera również dokumenty dotyczące działalności Rady Europejskiej.

Wśród dokumentów, które są publiczne i bezpośrednio dostępne znajdują się:

Rejestr działa we wszystkich językach urzędowych UE, ale niektóre dokumenty dostępne są wyłącznie w kilku wersjach językowych. W 2012 r. z rejestru skorzystało około 750 000 użytkowników, co stanowi 35%-owy wzrost w porównaniu z 2011 r.

Dostęp do dokumentów to tylko jeden z przykładów zaangażowania Rady na rzecz otwartości i przejrzystości.

Sekretariat Generalny dokłada wszelkich starań, by rejestr publiczny był bardziej przyjazny użytkownikowi. Ponadto w niedalekiej przyszłości planuje się dodatkowe środki służące zwiększeniu przejrzystości. Przeprowadzana obecnie restrukturyzacja strony internetowej Rady uprości dostęp do merytorycznych informacji i dokumentów na temat pracy Rady. Do końca 2013 r. dostępna online będzie baza danych wyników głosowania z funkcją wyszukiwania.