Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program Horyzont 2020 na rzecz innowacji, badań i rozwoju jest jednym z największych unijnych funduszy, gdyż przeznaczono na niego 80 mld €. Inwestycje mają przyczynić się do pobudzenia europejskiej gospodarki opartej na wiedzy i wspierania odkryć naukowych, a także pomóc Europie dotrzymać kroku konkurencji na arenie światowej. Komisja Europejska przeznaczyła 15 mld € w ramach pierwszych zaproszeń do składania wniosków.

Podczas konferencji ESOF 2014 w Kopenhadze, Dyrektor Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Robert-Jan Smits poinformował, ze liczba otrzymanych aplikacji okazała się rekordową, gdyż wpłynęło ich aż 16 000. Wartość wniosków jest więc dziewięciokrotnie wyższa od wartości przeznaczonych na to środków. Przyczyną tak dużego zainteresowania może być fakt zmniejszonych budżetów na rzecz badań w takich krajach jak Włochy lub Hiszpania.

Robert-Jan Smits zaznaczył, że kluczowym celem Programu jest wspieranie przemysłu, a także badań prowadzonych w MŚP. Ze wszystkich złożonych wniosków połowa z nich dotyczy innowacji na rzecz branży przemysłowej z czego połowa ma mieć miejsce właśnie w MŚP. Program Horyzont 2020 jest więc na dobrej drodze do realizacji.