Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

29 kwietnia Komitet Regionów oraz Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji zorganizowali konferencję dotyczącą wyzwań bioekonomii w regionach Unii Europejskiej w kontekście platformy wymiany wiedzy.

Podczas seminarium omówiono różne wizje bioekonomii, możliwości finansowania inwestycji oraz strategię zrównoważonego wzrostu bioekonomii w regionach. Prelegenci z regionu łódzkiego oraz autonomicznej wspólnoty Estremadura z Hiszpanii przedstawili przykłady dobrych praktyk oraz zrealizowanych inwestycji w tym zakresie.

 

Barend Verachtert z Dyrektoriatu Generalnego ds. Badań i Innowacji z Komisji Europejskiej podkreślił główne cele polityki bioekonomii:

Redukcja głodu i niedożywienia;

Stworzenie prężnego systemu produkcji wspierającego ekosystem;

Wprowadzenie zrównoważoncyh zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w całym systemie żywnościowym;

Wspieranie innowacji i inwestycji.
 

Natomiast Gilles Laroche z Dyrektoriatu Generalnego ds. Badań i Innowacji z Komisji Europejskiej wymienił trzy główne zasady, którymi powinna kierować się bioekonomia:

Zachowanie i zwiększenie kapitału naturalnego poprzez kontrolowanie zapasów oraz bilansowania przepływów zasobów odnawialnych;

Optymalizacja wydajności zasobów poprzez produkty, komponenty i materiały odnawialne stosowane na najwyższym poziomie użyteczności na każdym etapie obu cyklów życia produktu – technicznym i biologicznym;

Wspierać skuteczność systemu, aby zapobiegać negatywnym skutkom zewnętrznym.
 

Gilles Laroche zwrócił również uwagę na aspekty, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności:

Zwiększenie inwestycji w bioekonomię;

Tworzenie korzystnej polityki dla wdrażania bioekonomii;

Zwiększenie nakładów na badania oraz podnoszenie świadomości społeczeństw w zakresie rozwiązań bioekonomii;

Innowacyjnych badań pod względem inteligentych specjalizacji;

Rozwoju przedsiębiorstw bio w sektorze MŚP;

Najważniejsze korzyści dla Europy odnośnie wprowadzenia rozwiązań w zakresie bioekonomii to:

Wykorzystanie i rozwijanie potencjału odpadów;

Dywersyfikacja i wzrost dochodu rolników;

Cel wymiany (30%) środków chemicznych na biodegradowalne, w perspektywie do 2030 roku;

Stworzenie nowej, konkurencyjnej biogospodarki, jednocześnie stworzenie nowych miejsc pracy (z czego ok. 80% na obszarach wiejskich).

Region Pomorskie

Zainteresowane jednostki zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku