Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 22 – 25 kwietnia br. w Brukseli odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

Tematem przewodnim wizyty była informatyzacja służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej. Wyjazd był doskonałą okazją do poszerzenia sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami na co dzień zajmującymi się tematyką zdrowotną w krajach UE. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia jednego z belgijskich szpitali, a co za tym idzie mogli zapoznać się z system informatycznym działającym w tym podmiocie.

Wizyta rozpoczęła się od prelekcji Bartosza Hackbarta, przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, który opowiedział o wyzwaniach, jakie stawia sobie Komisja Europejska w temacie polityki zdrowotnej UE. Poruszony został także temat dyrektywy transgranicznej oraz postępu prac nad platformą e-health.

Kolejną częścią programu  było spotkanie z Mercedes Baurant, przedstawicielką jednej  z wiodących firm ubezpieczeniowych w Belgii  –  Mutualite Chretienne.  Podczas prezentacji omówione zostały zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a także podane zostały informacje, jakie kroki należy podjąć, aby zostać objętym ubezpieczeniem w Belgii.

Po spotkaniu z Mercedes Baurant uczestnicy wizyty mieli możliwość wysłuchania Pascala Garela, reprezentanta Europejskiej Federacji na rzecz Szpitali i Opieki Zdrowotnej HOPE. W trakcie swojej prelekcji przedstawił swoją działalność, jak również opowiedział słuchaczom o polityce szpitali europejskich oraz unijnych działaniach na rzecz opieki zdrowotnej.

Następnym punktem programu było wystąpienie Petera Beirlaen’a, Paula Van Den Broecka oraz Kurta Van Looverna z firmy Xperthis, którzy zobrazowali uczestnikom wizyty, w jaki sposób funkcjonują systemy informatyczne  stworzone specjalnie  dla służby zdrowia działającej na terenie Belgii.

Na zakończenie 3-dniowej wizyty Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwiedzili szpital Parc Leopold, w którym Pani dr Marzenna Krzemień zaprezentowała oddział diagnostyki obrazowej. W tym samym szpitalu, dzięki uprzejmości Pana dr Janusza Stelmaszyka, uczestnicy wizyty mogli zobaczyć również blok operacyjny wraz z całą infrastrukturą informatyczną.

Galeria zdjęć z wizyty

Prezentacje do pobrania:
Bartosz Hackbart – DG Sante

Pascal Garel – HOPE

Peter Beirlaen – Xperthis