Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 13 marca w głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz firm prywatnych. W czasie spotkania poruszono najważniejsze kwestie związane m.in.: z problematyką konkursu w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz ze wskazaniem kryteriów, omówieniem zmian w dokumentach dot. realizacji projektów. 

Więcej informacji: http://defs.pomorskie.eu/pl/news/20130314_prezentacje_721