Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ogłosiła przyszły rok Europejskim Rokiem Rozwoju. Świętowanie będzie okazją do podnoszenia w Europie świadomości w kwestii problemów rozwojowych oraz pokazania europejskim podatnikom, że finansowanie projektów pomocowych w najbiedniejszych krajach świata przynosi korzyści całej Europie.

Europejski Rok Rozwoju będzie promowany hasłem „Nasz Świat, nasza Godność, nasza Przyszłość” („Our world, our dignity, our future”). W 2015 roku miną cztery lata od momentu przyjęcia tzw. Planu na rzecz Zmian (Agenda for Change) – programu Komisji Europejskiej, w którym na nowo sformułowano zasady pomocy rozwojowej, by zagwarantować, że dotrze ona do krajów i sektorów, które najbardziej jej potrzebują. Zdaniem Komisji przyszły rok będzie idealnym momentem do tego, by ofiarodawcy i odbiorcy pomocy wspólnie przyjrzeli się dotychczasowym osiągnięciom i zdecydowali, co jeszcze trzeba zrobić.

Wartość wsparcia przeznaczanego na cele rozwojowe w UE pozostaje od wielu lat wysoka, nawet pomimo trwających w regionie i na całym świecie problemów gospodarczych. Z najnowszych sondaży wynika, że ok. 85 proc. obywateli UE jest zdania, iż Europa powinna w dalszym ciągu pomagać krajom rozwijającym się, niezależnie od kryzysu.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

 

Unia Europejska jest największym na świecie ofiarodawcą pomocy rozwojowej. Głównym celem polityki współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie, a docelowo eliminacja, ubóstwa, zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zwalczanie ubóstwa na świecie pozwoli również budować bardziej stabilny, pokojowo nastawiony i cieszący się dobrobytem świat, odzwierciedlający współzależność krajów bogatszych i biedniejszych.

Rok 2015 powinien stać się rokiem symbolicznym i przełomowym, jako ostatni rok realizacji wspólnie uzgodnionych celów rozwoju, a przez to będzie stanowił unikalną szansę oceny stanu realizacji zobowiązań międzynarodowych. Również w roku 2015 mają zostać podjęte na poziomie międzynarodowym istotne decyzje co do ram rozwoju, które w kolejnych dekadach zastąpią dotychczasowe cele. W 2015 r. w państwach członkowskich odbędą się też ważne międzynarodowe wydarzenia, takie jak światowa wystawa „Wyżywić planetę: energia do życia” w Mediolanie, które będą stanowiły szczególną okazję do omówienia światowych strategii rozwoju i przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej na temat zrównoważonego rozwoju i związanych z nim kwestii.

 

Źródło: ngo.pl