Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

9 października, w ramach OPEN DAYS 2012,  w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat roli władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Omawiając przyszłość sektora rybołówstwa i przybrzeżnych społeczności, sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz przedstawiciele DG MARE Komisji Europejskiej zgodzili się, że europejska polityka rybołówstwa potrzebuje pilnej reformy, aby sprostać wyzwaniom ekologicznym, społecznym  i ekonomicznym.

Jednym z uczestników debaty był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, członek Komitetu Regionów i autor opinii poświęconej reformie wspólnej polityki rybołówstwa przyjętej w maju br. przez Zgromadzenie Plenarne.

W swoim wystąpieniu marszałek Struk położył szczególny nacisk na rolę rybołówstwa przybrzeżnego, które stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego regionów europejskich. Ważnym punktem spotkania była także kwestia nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). EFMR powinien być instrumentem pozwalającym na efektywne wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dlatego ważne jest, abyśmy wyciągnęli wnioski z dotychczasowych doświadczeń i śmiało postawili na rozwiązania, które odnowią tę politykę, pomogą rozwijać nowoczesne i zrównoważone rybołówstwo i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział Marszałek Struk.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie nadmiernej eksploatacji zasobów, wzmocnienia roli regionalnych komitetów doradczych, zaangażowania organizacji producenckich w proces podejmowania decyzji oraz ochrony interesów rybołówstwa przybrzeżnego, które powinno być aktywnie wspierane poprzez realizację inwestycji współfinansowanych przez samorządy.

W trakcie debaty dużą dyskusję wzbudziła kwestia finansowania złomowania. Zdaniem części uczestników pieniądze, które zostały do tej pory wydane na złomowanie nie wpłynęły na osiągnięcie spodziewanego wyniku, tj. dostosowania zdolności połowowej floty, dlatego lepiej przeznaczyć je na inwestycje w infrastrukturę i tworzenie warunków do rozwoju zrównoważonego zatrudnienia.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku