Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

13 października, podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, odbyła się sesja EER regions’ pathways to economic recovery, zorganizowana przez sekretariat EER (European Entrepreneurial Region) wraz z nagrodzonymi regionami EER 2020 – Business Region Goteborg, Gdańsk & Pomorskie oraz Nawarrę. Podsumowanie wirtualnej sesji jest dostępne na stronie Europejskiego Komitetu Regionów, wyróżniającego co roku trzy regiony za ich zaangażowanie na rzecz pobudzania przedsiębiorczości.

Obecny kryzys związany z pandemią koronowirusa pokazał, jak ważną rolę w budowaniu gospodarek oraz wzmacniania ich długoterminowej odporności pełnią działania podejmowane przez władze lokalne i regionalne, które znajdują się na pierwszej linii walki z kryzysem zdrowotnym.

Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu ds. Promocji Gospodarczej UMWP w Gdańsku, występujący w roli przedstawiciela nagrodzonego gdańsko-pomorskiego zespołu, zapezentował oferowane przez Miasto Gdańsk oraz Pomorskie rozwiązania zmierzające do minimalizowania skutków pandemii (od uproszczania procedur, poprzez nowe instrumenty finansowe do specjalistycznych usług doradczych). Dodał także w swojej wypowiedzi, że dotychczasowe działania związane z budowaniem zdolności adaptacyjnych oraz odporności gospodarki województwa pomorskiego będą kontynuowane, co znajdzie wyraz w przygotowywanym dokumencie Strategii Rozwoju Regionalnego Pomorza 2030.

Skutkom gospodarczym pandemii poświęcony jest opublikowany 12 października Barometr lokalny i regionalny UE. Jest to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów. który podejmuję próbe opisania stanu regionów, miast, gmin i obszarów wiejskich UE.  Tegoroczny raport jest dostępny w dwóch wersjach: skróconej oraz pełnej.